"स्वतःचेच विचार संग्रहित करून ठेवावेत म्हणून आपण ते कागदावर उतरवून काढतो, आपल्या आठवणींचा तो कागद जपून ठेवतो, नंतर जेव्हा काही दिवसांनंतर किंवा काही वर्षांनंतर ते उघडून आपण वाचतो तेव्हा आपल्याच चेहऱ्यावर स्मितहास्य उमटतं! तेव्हा जो स्वतःशी संवाद होतो तो म्हणजे एकांत! असाच संवाद कधीतरी व्हावा अशी इच्छा बाळगून हे लिहितो आहे, म्हणून हा एकांत!"

Friday, 17 August 2018

खाद्यभटकांती - थाळी

खाद्यभटकांती - थाळी प्रत्येकासाठी अन्नाची परिभाषा वेगळी आहे. काही लोकं मुळात अगदी खवय्ये असतात. अन्न हे पूर्ण ब्रह्म वगरे असे शब्द ऐकले की य... thumbnail 1 summary
 • खाद्यभटकांती - थाळी प्रत्येकासाठी अन्नाची परिभाषा वेगळी आहे. काही लोकं मुळात अगदी खवय्ये असतात. अन्न हे पूर्ण ब्रह्म वगरे असे शब्द ऐकले की य...

  Sunday, 20 May 2018

  देवकुंड

  देवकुंड  धबधबा ठिकाण : देवकुंड धबधबा पुण्यापासून अंतर : १०० किलोमीटर ट्रेक : सोपा ट्रेकची सुरुवात : भिरा गाव. राहायची सोय : गावात आधी कळवले ... thumbnail 1 summary
 • देवकुंड  धबधबा ठिकाण : देवकुंड धबधबा पुण्यापासून अंतर : १०० किलोमीटर ट्रेक : सोपा ट्रेकची सुरुवात : भिरा गाव. राहायची सोय : गावात आधी कळवले ...

  Tuesday, 25 July 2017

  जंजिरा (janjira fort)

  जंजिरा (janjira fort) पुण्यापासूनचे अंतर: (१६२ किलोमीटर) पोहोचण्यास लागणारा कालावधी: सुमारे ४ तास जवळचे बंदर: दिघी / राजपुरी बघण... thumbnail 1 summary
 • जंजिरा (janjira fort) पुण्यापासूनचे अंतर: (१६२ किलोमीटर) पोहोचण्यास लागणारा कालावधी: सुमारे ४ तास जवळचे बंदर: दिघी / राजपुरी बघण...